Сдруженията на фермерите ще получат по-големи субсидии по ПРСР

среща с фермеритеСдруженията на фермерите ще се поощряват с 10 и с 20% по-високо подпомагане през новия програмен период, обясни вчера на среща с производителите в Стара Загораземеделският министър Десислава Танева. В държавите от ЕС колективните инвестиции са масова практика, тъй като заетите със земеделие са разбрали, че сдружаването им дава повече възможности както при производството, така и при реализирането на продукцията.

Проектите за колективни инвестиции по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони ще са с 10%  по-високо финансиране за случаите, когато се представят проекти от минимум 6 до 10 земеделски производители, посочи министър Танева. Увеличение с 20% ще получат пък онези проекти за колективни инвестиции, които се изпълняват от над 10 земеделски производители или от групи и организации на производители, цитира министъра пресцентърът на МЗХ. 

Десислава Танева съобщи, че колективните инвестиции имат за цел да подобрят сътрудничество между производителите чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и други.

По време на срещата  бяха обявени и индикативните срокове за прием на проекти по мерките от одобрената от Министерски съвет програма. Дискутираха се и останалите възможности за подпомагане на стопаните, като стартиращите схеми от кампанията за директните плащания и държавните помощи в сектора.