СПИСЪК - ДОГОВОРИ

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, С КОИТО МИГ ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

ПО ПРОЕКТ 41-03-28, ДОГОВОР РД 50-147/13.10.2011г.

 

Дата на сключване на договора

Изпълнител

Предмет на договора

Вид на процедурата

Забележка

2010г.

1

25/06/2010

Община Панагюрище

Наем на офис

Директно възлагане

 

2011г.

2

14/04/2011

 

„Близу Медиа енд Боундбенд” ЕАД гр. София

Предоставяне на електронни съобщителни услуги

Директно възлагане

 

3

15/10/2011

„ИНТЕРПАН” ООД,

гр. Панагюрище

Поддръжка на интернет страница

Директно възлагане

 

4

11/11/2011

Обединена българска банка

клон Панагюрище

За откриване на разплащателна сметка

Директно възлагане

 

5

14/11/2011

„Клима Експрес” ЕООД гр. Панагюрище

Доставка на климатик

Запитване за оферта

 

6

15/11/2011

„Автолазур – А – Васил Гевечанов” ООД, гр. Панагюрище

Изработка и монтаж на билборд и обозначителни табели

Запитване за оферта

 

7

22/11/2011

Обединена българска банка

клон Панагюрище

Електронно обслужване

Директно възлагане

 

8

01/12/2011

ЕТ „Агенция за социално – икономически анализи – АСА” – Дочо Михайлов

Извършване на проучване и секторен анализ

Запитване за оферта

 

9

05/12/2011

„Канцеларска техника” ООД гр. Пазарджик

Доставка на офис техника

Запитване за оферта

 

10

15/12/2011

Манол Панчовски Панчовски Граждански договор

Изработка на Лого на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Процедура

 

11

15/12/2011

Димитър Викентиев Комитски гр. София – Граждански договор

Извършване на превод на 50 страници – СМР на МИГ на италиански език

Директно възлагане

 

12

15/12/2011

ИК „Оборище” ЕООД гр. Панагюрище

Подготовка, изработване и издаване на материали за информиране, полуляризиране и публичност по проект

Запитване за оферта

 

13

15/12/2011

Иван Георгиев Ангелов гр. София – Граждански договор

Извършване на превод на 50 страници – СМР на МИГ на английски език

Директно възлагане

 

14

16/12/2011

„Диамант Замярков” ЕООД

Доставка на офис оборудване

Запитване за оферта

 

15

20/12/2011

„Бизнес СОФТ” ООД гр. София

Доставка и поддръжка на програмно осигуряване

Директно възлагане

 

2012

16

27/01/2012

ОДМВР - Пазарджик

СОТ - Охрана офис

Директно възлагане

 

17

25/04/2012

„ЕЛОКОМП - 68” ООД

гр. Пазарджик

Разработване на софтуерен продукт за създаване на база данни за бенефициентите

Директно възлагане

 

18

21/05/2012

„Томи” ЕООД гр. Панагюрище

Доставка на офис техника

Директно възлагане

 

19

21/05/2012

„Мобилтел”ЕАД

Доставка на мобилни телефони

Директно възлагане

 

20

30/05/2012

Мария Георгиева Грозданова -  Граждански договор

Участие в комисията за основателност на разходите

Директно възлагане

 

21

30/05/2012

Георги Радов Керкеняков – Граждански договор

Участие в комисията за основателност на разходите

Директно възлагане

 

22

30/05/2012

Стоян Николаев Немигенчев

Участие в комисията за основателност на разходите

Директно възлагане

 

23

01/06/2012

„Борест” ЕООД гр. Панагюрище

Наем на офис

Директно възлагане

 

24

20/06/2012

Мариана Георгиева Попова – Граждански договор

Участие в комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Директно възлагане

 

25

20/06/2012

Мария Танчева Нейчева - Граждански договор

Участие в комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Директно възлагане

 

26

20/06/2012

Пенка Бойчева Кацарова – Стефанова - Граждански договор

Участие в комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Директно възлагане

 

27

26/06/2012

Велко Георгиев Сапунджиев - ГД

Участие в КИП

УС

 

28

26/06/2012

Неделка Борисова Фингарова - ГД

Участие в КИП

УС

 

29

26/06/2012

Гинка Петкова Томева - ГД

Участие в КИП

УС

 

30

26/06/2012

Мариана Нечева Няголова - ГД

Участие в КИП

УС

 

31

26/06/2012

Стоян Николово Шентов - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

32

26/06/2012

Слава Тодорова Бахчеванска - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

33

01/07/2012

Неделка Стоянова Грънчарова - Граждански договор

Почистване на офис

Директно възлагане

 

34

03/07/2012

Зоя Стойкова Чочкова - ГД

Участие в КИП

УС

 

35

03/07/2012

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

36

03/07/2012

Борислава Александрова Младенова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

37

03/07/2012

Ива Йорданова Таралежкова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

38

03/07/2012

Даниела Асенова Салкина - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

39

03/07/2012

Велислава Иванова Чилингирова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

40

03/07/2012

Стоянка Стоянова Върлякова - ГД

Участие в КИП

УС

 

41

03/07/2012

Василка Рашкова Такучева - ГД

Участие в КИП

УС

 

42

03/07/2012

Борислава Александрова Младенова

Участие в КИП

Конкурс

 

43

03/07/2012

Ива Йорданова Таралежкова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

44

03/07/2012

Велислава Иванова Чилингирова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

45

03/07/2012

Теодора Цветанова Котева - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

46

04/07/2012

„Агенция за социално – икономически анализи” ООД гр. София

Проучване и анализ

Публична покана

 

47

09/07/2012

Стоян Николов Шентов

Участие в КИП

Конкурс

 

48

16/07/2012

„ИГА Проект” гр. Пазарджик

Организиране на обучения

Публична покана

 

49

10/09/2012

СЕЕИПСН „Тримонциум” ООД

гр. Пловдив

Провеждане на проучване

Запитване за оферта

 

50

11/09/2012

ИК „ОБОРИЩЕ” ЕООД

Подготовка, изработване и издаване на материали за информиране, полуляризиране и публичност по проект

Запитване за оферта

 

51

18/09/2012

„Близу Медиа енд Боундбенд” ЕАД

гр. София

Предоставяне на електронни съобщителни услуги

Директно възлагане

 

52

01/10/2012

ЕТ „РОДОПИ – ТУРИСТ МАРИЯ ГОЛОМЕХОВА” гр. Велинград

Включване в обучителен курс

Директно възлагане

 

2013

53

01/01/2013

Неделка Стоянова Грънчарова

Почистване на офис

Директно възлагане

 

54

05/01/2013

„СИМ СИСТЕМС” ЕООД

Разработване и поддръжка на интерактивна интернет страница

Директно възлагане

 

55

05/01/2013

„СИМ СИСТЕМС” ЕООД

Поддръжка на софтуерен продукт

Директно възлагане

 

56

01/02/2013

„Марея Консултинг” ЕООД

Превод от италиански език на български – 37стр.

Директно възлагане

 

57

04/02/2013

Стоянка Стоянова Върлякова - ГД

Участие в КИП

УС

 

58

04/02/2013

Василка Рашкова Такучева - ГД

Участие в КИП

УС

 

59

04/02/2013

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

60

04/02/2013

Зоя Стойкова Чочкова - ГД

Участие в КИП

УС

 

61

04/02/2013

Гинка Петкова Томева - ГД

Участие в КИП

УС

 

62

04/02/2013

Ива Йорданова Таралежкова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

63

04/02/2013

Теодора Цветанова Котева - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

64

04/02/2013

Велко Георгиев Сапунджиев - ГД

Участие в КИП

УС

 

65

04/02/2013

Неделка Борисова Фингарова - ГД

Участие в КИП

УС

 

66

04/02/2013

Мариана Георгиева Попова - ГД

Участие в КИП

УС

 

67

04/02/2013

Мариана Нечева Няголова - ГД

Участие в КИП

УС

 

68

04/02/2013

Ива Йордарова Таралежкова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

69

04/02/2013

Гинка Петкова Томева - ГД

Участие в КИП

УС

 

70

04/02/2013

Стоян Николов Шентов - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

71

13/02/2013

Мариана Георгиева Попова - ГД

Участие в КИП

УС

 

72

13/02/2013

Неделка Борисова Фингарова - ГД

Участие в КИП

УС

 

73

13/02/2013

Мариана Нечева Няголова - ГД

Участие в КИП

УС

 

74

13/02/2013

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

75

13/02/2013

Зоя Стойкова Чочкова - ГД

Участие в КИП

УС

 

76

04/03/2013

Стоян Николов Шентов - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

77

04/03/2013

Борислава Александрова Младенова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

78

13/05/2013

„Агенция за социално – икономически анализи” ООД гр. София

Проучване и анализ

Запитване за оферта

 

79

20/05/2013

ИК „Оборище” ЕООД

Подготовка, изработване и издаване на материали за информиране, полуляризиране и публичност по проект

Запитване за оферта

 

80

21/05/2013

„Комюнити Дивелопмънт” ЕООД

Междинна оценка на СМР на МИГ

Запитване за оферта

 

81

12/06/2013

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” гр. Хасково

Участие в двудневен форум

Директно възлагане

 

82

01/07/2013

„Проект Сървиз” ЕООД гр. Пазарджик

Провеждане на обучения

Запитване за оферта

 

83

03/07/2013

Стоянка Стоянова Върлякова - ГД

Участие в КИП

УС

 

84

03/07/2013

Гинка Петкова Томева - ГД

Участие в КИП

УС

 

85

03/07/2013

Василка Рашкова Такучева - ГД

Участие в КИП

УС

 

86

03/07/2013

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

87

03/07/2013

Зоя Стойкова Чочкова  - ГД

Участие в КИП

УС

 

88

03/07/2013

Теодора Цветанова Котева - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

89

03/07/2013

Борислава Александрова Младенова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

90

03/07/2013

Мариана Георгиева Попова - ГД

Участие в КИП

УС

 

91

03/07/2013

Неделка Борисова Фингарова - ГД

Участие в КИП

УС

 

92

03/07/2013

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

93

03/07/2013

Зоя Стойкова Чочкова - ГД

Участие в КИП

УС

 

94

03/07/2013

Мариана Нечева Няголова - ГД

Участие в КИП

УС

 

95

03/07/2013

Стоян Николо Шентов - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

96

03/07/2013

Петя Харалампиева Георгиева - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

97

26/09/2013

„САМ 96”ЕООД гр. Панагюрище

Организиране на превоз

Директно възлагане

 

98

14/10/2013

„Марея Консултинг” ЕООД гр. Пловдив

Преводачески услуги - английски

Директно възлагане

 

99

04/11/2013

„АЙ КЮ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ КАУЛИФИКЕЙШН СЕНТЪР” ООД гр. София

Преводачески услуги – италиански

Директно възлагане

 

100

04/11/2013

”Сестанте” ЕООД гр. София

Организиране на учебно пътуване

Запитване за оферта

 

101

06/11/2013

Василка Рашкова Такучева - ГД

Участие в КИП

УС

 

102

06/11/2013

Гинка Петкова Томева - ГД

Участие в КИП

УС

 

103

06/11/2013

Борислава Александрова Младенова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

104

06/11/2013

Ива Йорданова Таралежкова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

105

06/11/2013

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

106

06/11/2013

Теодора Цветанова Котева – ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

107

06/11/2013

Зоя Стойкова Чочкова – ГД

Участие в КИП

УС

 

108

06/11/2013

Неделка Борисова Фингарова - ГД

Участие в КИП

УС

 

109

06/11/2013

Мариана Георгиева Попова - ГД

Участие в КИП

УС

 

110

06/11/2013

Мариана Нечева Няголова - ГД

Участие в КИП

УС

 

111

06/11/2013

Борислава Александрова Младенова - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

112

06/11/2013

Василка Рашкова Такучева - ГД

Участие в КИП

УС

 

113

06/11/2013

Гинка Петкова Томева - ГД

Участие в КИП

УС

 

114

06/11/2013

Стоян Николова Шентов - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

115

27/11/2013

„Алма АМ” ЕООД гр. Долна Баня

Включване във форум

Директно възлагане

 

116

27/11/2013

„Алма АМ” ЕООД гр. Долна Баня

Включване във форум

Директно възлагане

 

117

04/12/2013

„Феър” ЕООД с. Свобода, община Чирпан

Включване във форум

Директно възлагане

 

2014

118

01/01/2014

Неделка Стоянова Грънчарова – ГД

Почистване на офис

Директно възлагане

 

119

20/02/2014

„Асарел Медет”АД

Охрана СОТ

Директно възлагане

 

120

26/03/2014

Стоянка Стоянова Върлякова - ГД

Участие в КИП

УС

 

121

26/03/2014

Василка Рашкова Такучева - ГД

Участие в КИП

УС

 

122

26/03/2014

Димитър Лазаров Диков - ГД

Участие в КИП

УС

 

123

26/03/2014

Гинка Петкова Томева – ГД

Участие в КИП

УС

 

124

26/03/2014

Теодора Цветанова Котева - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

125

26/03/2014

Даниела Асенова Салкина - ГД

Участие в КИП

конкурс

 

126

26/03/2014

Стоян Николов Шентов - ГД

Участие в КИП

Конкурс

 

127

09/04/2014

„Близу Медиа енд Боундбенд” ЕАД

гр. София

Предоставяне на електронни съобщителни услуги - интернет

Директно възлагане

 

128

09/04/2014

„Близу Медиа енд Боундбенд” ЕАД

гр. София

Предоставяне на електронни съобщителни услуги – телефонна услуга

Директно възлагане

 

129

09/06/2014

„Агенция за социално – икономически анализи” ООД гр. София

Проучване и анализ

Запитване за оферта

 

130

10/06/2014

ЕТ „Иван Палашев - ИПАЛ”

Организиране на обучения

Запитване за оферта

 

131

07/07/2014

ИК „Оборище” ЕООД

Изработване на инф. материали и рекламни артикули

Запитване за оферта

 

132

14/07/2014

„Близнакови – Сладки мечти” ЕООД

гр. Белово

Включване във форум

Директно възлагане

 

133

25/07/2014

„Сахара – 02” ЕООД гр. Раковски

Включване във форум

Директно възлагане

 

134

09/09/2014

„Проект Сървиз” ЕООД гр. Пазарджик

Организиране на посещения в чужбина

Публична покана

 

135

27/10/2014

ЕТ „Дениси – Христослава Георгиев” гр. Стара Загора

Включване във форум

Директно възлагане

 

136

03/11/2014

„Алма Ам” ЕООД гр. Долна баня

Извършване на превод

Директно възлагане

 

137

27/11/2014

„Феър” ЕООД с. Свобода,

община Чирпан

Включване във форум

Директно възлагане

 

2015

138

01.01.2015г.

Неделка Стоянова Грънчарова - ГД

Почистване на офис

Директно възлагане

 

139

02.01.2015г.

„СП Стефанови” ООД,

гр. Панагюрище

Договор за наем

Директно възлагане

 

140

02.01.2015г.

„СИМ СИСТЕМС” ЕООД

гр. Панагюрище

Поддръжка новини, обяви, покани и консултации за развитие на интернет страницата на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Директно възлагане

 

141

02.01.2015г.

„СИМ СИСТЕМС”

Поддръжка на софтуерен продукт за база данни за бенефициентите и движението на проектите по СМР

Директно възлагане

 

142

09.03.2015г.

„ФЕЪР” ЕООД   

с. Свобода община Чирпан

Включване в двудневен форум „Въздействие на СМР върху околната среда на териториите”

Директно възлагане

 

143

16.03.2015г.

ЕТ „Дениси – Христослава Георгиева”

гр. Стара Загора

Включване в двудневен форум „Конфликт на интереси - правна рамка и практики”

 

Директно възлагане

 

144

17.03.2015г.

АСА ООД

Гр. София – 1614,

ул. „Еделвайс” №20

Дочо Михайлов

Извършване на 2бр. проучвания и  анализ

Три оферти

 

145

01.04.2015г.

Неделка Стоянова Грънчарова - ГД

Почистване на офис

Директно възлагане

 

146

09.04.2015г.

"Сахара 02" ЕООД гр. Раковски

Включване в двудневен форум

„Ефективно използване на ресурсите в земеделието”

 

Директно възлагане

 

147

23.04.2015г.

„ЗОНА СЪРВИС” ЕООД

 

Включване в двудневен форум

„Международни партньорства и възможности за развитие ”

 

Директно възлагане

 

148

18.05.2015г

„Томи” ЕООД гр. Панагюрище

Доставка на стоки

Директно възлагане

 

149

18.05.2015г.

„Рив Консулт” ЕООД

Включване в професионално обучение по ЗОП

Директно възлагане

 

150

03.06.2015г.

„Проект Сървиз” ЕООД гр. Пазарджик

Организиране и провеждане на обучения за бенефициенти

Три оферти

 

151

18.06.2015г.

Борислава Александрова Младенова

Извършване на превод

Директно възлагане

 

152

23.06.2015 г.

ИК „ОБОРИЩЕ”

„Подготовка, издаване и доставка на печатни, информационни и рекламни материали за нуждите  на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Публична покана

 

153

23.06.2015 г.

„Кларити лингуистик сълюшънс” ЕООД

Извършване на симулатантен превод от английски език на български

Директно възлагане

няма

154

24.07.2015 г.

ЕТ „Дениси – Христослава Георгиева” гр. Стара Загора

Включване в двудневен форум

„Ролята на местните лидери при изпълнението на Стратегията за местно  развитие“

Директно възлагане

няма

 

155

 

156

24.08.2015 г. 

 

18.09.2015 г.

 

"СП Стефанови" ООД

 

ЕТ „Родопи турист – Мария Голомехова” гр. Велинград

 

 

Наем на офис

 

Включване в двудневен форум „Устойчиво управление на земите и планиране на строителството в земеделския фонд”

 

Директно възлагане

 

Директно възлагане

няма

 

няма

157

23.09.2015г.

„Комюнити Дивелопмент”ЕООД

Окончателна оценка

Три оферти

няма

158

 

159

23.09.2015г.

 

18.12.2015г.

„ЛОТОС ФИ ОДИТ” ЕООД

 

"Мобилтел" ЕАД

Независим финансов одит

 

Абонамент-мобилни телефони

Директно възлагане

 

Директно възлагане

няма

 

няма