Стартира приемът по Програма за контрол на вредителите по трайните насаждения

От 5 февруари 2015 г. земеделските производители могат да подават документи за компенсиране на разходите, свързани с изпълнението на Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период. Заявленията ще се приемат до 27 февруари 2015 г., включително, в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци, или по адрес на управление за юридическите лица.

Отпусканата помощ по Програмата е до 270 лв. на хектар с ДДС

От средствата могат да се възползват малки и средни предприятия, отглеждащи трайни овощни насаждения - семкови и костилкови видове. Помощта се дава за купуване на допустимите по програмата продукти за растителна защита и унищожаване на вредителите през зимния сезон. Третирането с препаратите се прилага върху овошките в периода след преминаването на студовете до набъбване на пъпките.

По Програмата ще се финансират разходи за растителна защита, извършени преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала и след като е подадено заявление за подпомагане до Държавен фонд  „Земеделие”. Фондът ще изплаща помощта по фактури за купуване на продукти за растителна защита, издадени след подаване на документите в областните дирекции.