Тематична програма за малки стопанства по ПРСР 2014 - 2020

Тематичната програма за малки стопанства включва следните мерки: