„Подготовка, издаване и доставка на печатни, информационни и рекламни материали за нуждите на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Офертите по Публична покана с №9042358/01.06.2015г.

ще бъдат отворени на 15 юни 2015 г. /понеделник/ от 13.00 часа

в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

 

ДОГОВОР №11 / 23.06.2015 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 1 КЪМ ДОГОВОР №11 / 23.06. 2015 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОР №11 / 23.06.2015 г.

 

дата

основание

размер

1

30.06.2015 г.

Плащане по фактура за подготовка и издаване на Лидер – Бюлетин – 500бр.

2 400,00лв.

2

25.09.2015 г.

Плащане по фактура за подготовка и издаване на Лидер – Бюлетин – 2 тиража*500бр.

4 800,00лв.

3

25.09.2015 г.

Плащане по фактура за подготовка и издаване на Двуезична брошура с отчет за дейността през 2011-2015 г.

2 880,00лв.

4

25.09.2015 г.

Изработка и печат на визитни картички

480,00лв.

ВСИЧКО

10 560,00лв.