130 млн. евро за ЛИДЕР през следващия програмен период

LIDER"Подходът ЛИДЕР е изключително полезен за по-малките населени места, и въпреки че реално той започна да функционира едва през 2012 година, резултатите са впечатляващи. Местните инициативни групи направиха и невъзможното, за да може ЛИДЕР да достигне до всяко една кътче от страната", заяви зам.-министър Явор Гечев. Той допълни, че през следващия програмен период средства по ЛИДЕР ще възлизат на около 5% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони, който е около 130 млн. евро при 76 млн. евро през този.   Инициативни групи от малки общини в България, Италия, Австрия и Финландия ще работят по общи проекти за културен, гурме и агротуризъм с евросредства. Проектите се финансират по подпрограмата "Лидер"  от Програмата за развитие на селските райони, която е за засилване на вътрешнотериториалното и международното сътрудничество. 

Най-голяма сума - 332 хил. лв., е за проект на инициативна група от общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово, 

които  ще развиват международна "мрежа" на развитието на селските райони солидарност, устойчивост на местния туризъм, на достъпни, екологични и културни развития" в партньорство с групи, представляващи италиански региони и българските общини Белово, Септември и Велинград, съобщава "Дневник". 

Същите участници са спечелили и втори подобен проект на стойност близо 150 хил. лв. , който набляга на качеството на земеделието и на храните. 

"Вкусовете от вчера - валоризация на културното наследство" пък е съвместен проект на инициативни групи от българската община Раковски и австрийската "Elsbeere Wienerwald". Стойността на проекта е 255 хил. лв. 

С партньор от Финландия е инициативна група "Високи Западни Родопи"- България, а проектът им за съвместна дейност е  за 48.7 хил. лв.

Ето и всички проекти, които получават финансиране:

Проекти за подготвителна техническа помощ

1. Местна инициативна група „Чирпан”

Име на проекта: „Намиране на партньор/и за осъществяване на дейности, целящи изготвянето на съвместен проект за транснационално сътрудничество с чуждестранни МИГ в областта на туризма и производството на хранителни продукти“

Стойност на проекта: 43 400,00 лева  (22 190,07 евро)

2.  Местна инициативна група „Ардино”

Име на проекта: „Създаване на трайно партньорство за развитие на територията на „МИГ-Ардино” с МИГ от страни членки на ЕС”

Стойност на проекта: 47 926,30 лева (24 504,33 евро) 

3.  Местна инициативна група „Радомир-Ковачевци-Земен”

Име на проекта: „Създаване на условия за транснационално сътрудничество в МИГ Радомир – Ковачевци – Земен за развитие на съвместни общи проекти”

Стойност на проекта: 48 800,00 лева (24 951,04 евро)

4.  Местна инициативна група „Тунджа”

Име на проекта: „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на ЮИ България”

Стойност на проекта: 18 176,00 лева (9 293,24 евро)

5. Местна инициативна група „Тунджа”

Име на проекта: „Биоземеделие – новите предизвикателства в развитието на местни земеделски продукти с добавена стойност”

Стойност на проекта: 29 318,97 лева (14 990,55 евро) 

  1. 6. Местна инициативна група „Брезник-Трън”

Име на проекта: „Местна храна - Глобално решение”

Стойност на проекта: 48 700,00 лева (24 899,91 евро) 

7. Местна инициативна група „Високи Западни Родопи”

Име на проекта: „Планиране на съвместни дейности между МИГ „Високи Западни Родопи”- България и LAG Rieska- Финландия”

Стойност на проекта: 48 700,17 лева (24 900,00 евро) 

Проекти за вътрешнотериториално сътрудничество

  1. 8. Местна инициативна група „Карнобат”

Име на проекта: „Пътят на виното - съвместен маркетинг на продукти и услуги, вдъхновени от общи традиции” 

Стойност на проекта: 147 133,18 лева (75 228,00 евро)

Партньор: Местна инициативна група „Лясковец-Стражица”

9. Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичево”

Име на проекта: „Вътрешнотериториалното сътрудничество между МИГ „Белово, Септември, Велинград” и МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” – ключов фактор за развитие на туризма на база на богатото културно и природно наследство”

Стойност на проекта: 275 556,89 лева (140 890,00 евро)

Партньор: Местна инициативна група „Белово, Септември, Велинград”

Проекти за транснационално сътрудничество

10. Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Име на проекта: „Транснационална мрежа на развитието на селските райони солидарност, устойчивост на местния туризъм, на достъпни, екологични и културни развития: трансграничните идентичности за развитие на селските райони (Адриатическо море – Черно море)”

Стойност на проекта: 332 099,93 лева (169 800,00 евро) 

Партньори: МИГ „Пиана Дел Таволиере”, Италия  - водещ партньор, 8 МИГ-а от регион Пуля, Италия както и Местна инициативна група „Белово, Септември, Велинград”

11. Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”

Име на проекта: „Област на качеството на земеделието и храните в земите Фредерик – мрежа на продукти от Пуля и Базиликата”

Стойност на проекта: 156 466,40 лева (80 000,00 евро) 

Партньори: МИГ „Понте Лама”, Италия, 5 МИГ-а от регион Пуля, Италия както и Местна инициативна група „Белово, Септември, Велинград”

12. Местна инициативна група „Раковски”

Име на проекта: „Вкусовете от вчера- валоризация на културното наследство”

Стойност на проекта: 254 958,09 лева (130 358,00 евро) 

Партньори: Сдружение „Местна инициативна група „Elsbeere Wienerwald” LAG, Австрия