МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“

През тази година България отбелязва 10-тата годишнина от прилагането на подхода „Лидер“ в страната. Подходът „Лидер“ е един от много важните инструменти на Европейския съюз за развитието на селските райони.

По повод честването на тази годишнина, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България организира провеждането на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“.

Събитието ще се проведе в хотел „Риу“ гр. Правец на 10, 11 и 12 октомври, като участие в него са заявили над 200 участници от над 20 държави от Европа /членове и не членове на ЕС/.

Презентации и лекции по темата за състоянието, развитието, перспективите и възможностите на подхода ще бъдат изнесени на 10 и 11 октомври от представители на Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската „Лидер“ мрежа, както и от представители на различните Местни инициативни групи, Управляващи органи и Разплащателни органи от другите държави.

Министерство на земеделието, храните и горите е предвидило на 12.10 /четвъртък/ да бъдат посетени три от Местните инициативни групи от България, прилагали успешно подхода „Лидер“ през програмния период 2007 – 2013 г.

Част от участниците /около 50 човека от над 10 държави /обединени от темата „Възможности за сътрудничество между МИГ в областта на туризма - исторически, културен, здравен, спа, приключения и др. - идеи, предложения, ноу-хау“ ще посетят гр. Панагюрище и ще бъдат гости на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.

Съгласно предвидената програма гостите ще бъдат посрещнати в Исторически музей – гр. Панагюрище, където ще имат възможността да видят Панагюрското златно съкровище, както и да проведат дискусия за възможностите за сътрудничество между МИГ от отделните държави, възможностите за реализация на съвместни проекти в областта на туризма, възможностите за обмяна на опит и ноу-хау в развитието на туристическия потенциал на териториите си.

Гостите ще имат и възможността да посетят успешно реализирани проекти от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ през периода 2017 2013 г. в областта на туризма и преработвателната промишленост.