договор

„ПРАЗНИКА НА РОЗАТА И МИНЕРАЛНАТА ВОДА” В СТРЕЛЧА

МИГ „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО” ПОДПОМОГНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА „ПРАЗНИКА НА РОЗАТА И МИНЕРАЛНАТА ВОДА” В СТРЕЛЧА

Пресъздадоха "Заклятието на Оборищенци"

Възстановка "Заклятието на Оборищенци" по проект към МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” представиха Народно Читалище "Пробуда 1872" съвместно с Националното дружество "Традиция".

Танци, песни, обичаи и обреди на етнофестивала в с. Поибрене

Всички са доволни от етнофестивала и догодина най-вероятно отново ще го направим, коментира секретарят на читалище „Ванчо Пашов” с. Поибрене Величка Пандурова.

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

На 31 юли и 01 август 2014 г. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обучение за бенефициенти от частния сектор на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР” във връзка с необходимостта от получаване на базови умения по изпълнение и отчитане на проектите на бенефициентите след сключване на договори за подпомагане.

Подписахме Договор №30/1/1210023/2013г.

Подписахме Първият Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1"Прилагане на стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Ползвател на помощта е ЗК"Съзнание" с. Смилец, община Стрелча.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На 13.10.2011г. се подписа тристранен договор между: Министерство на земеделието и храните, със седалище гр. София, бул."Христо Ботев" №55 и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, със седалище гр.София, бул."Цар Борис III" № 136 и СНЦ" МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичово", със седалище гр.Панагюрище, пл."20 Април" /сградата на ГУМ/, ет.З, на основание чл.21, ал. 1 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Страници

Subscribe to RSS - договор