ЕС

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“

През тази година България отбелязва 10-тата годишнина от прилагането на подхода „Лидер“ в страната. Подходът „Лидер“ е един от много важните инструменти на Европейския съюз за развитието на селските райони.

По повод честването на тази годишнина, Министерство на земеделието, храните и горите на Република България организира провеждането на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ“.

МИГ генерират пари от ЕС и са шанс за селските райони

Интервю с изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" публикувано в  Агенция БГНЕС - http://video.bgnes.com/view/57705

Абревиатурата МИГ не е само прочутите съветски и руски военни самолети. МИГ е също и местна инициативна група. Това е една структура в ЕС, която е много популярна в другите страни членки, но не и у нас. А тя работи, включително и у нас. За нея пред БГНЕС разказва Лучко Македонски, който оглавява една такава група, обхващаща общините Панагюрище-Стрелча-Лесичово. Местните инициативни групи са структура, която е изключително непозната у нас. А те са много важни и вършат много важна работа. По принцип те са създадени по-така наречения подход Лидер, който Еврокомисията започва да прилага през 1990-та година, като една пилотна инициатива. Да обясня с няколко думи какво представлява МИГ. По принцип дава се възможност на една местна общност, която живее на определена територия да види кои са й проблемите и й се дават средства да реши тези проблеми - било в инфраструктурата, било в земеделието. Но по принцип става въпрос за селските райони в Европа. 

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На 13.10.2011г. се подписа тристранен договор между: Министерство на земеделието и храните, със седалище гр. София, бул."Христо Ботев" №55 и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, със седалище гр.София, бул."Цар Борис III" № 136 и СНЦ" МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичово", със седалище гр.Панагюрище, пл."20 Април" /сградата на ГУМ/, ет.З, на основание чл.21, ал. 1 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Информация за изпълнение на СМР - 2011

На 28.12.2012г. се проведе последното на 2011 г. заседание на УС на МИГ"Панагюрище, Стрелча, Лесичово", на което бяха приети нови членове на Сдружението.

В периода 01.12. - 23.12.2011 г. бе извършено проучване и секторен анализ "Малки и средни предприятия". Проучването е обосновано от необходимостта Стратегията за местно развитие, реализирана от Местната инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" да обхване МСП като потенциални бенефициенти и да отговори най -пълно на техните потребности.

Обнародвани промени

Уважаеми бенефициенти,

В Държавен вестник брой 28 от 06.04.2012 год. са обнародвани промени в Наредбите касаещи кандидатстването по:

Посещение в Брюксел

Делегация от одобрените МИГ-ове в страната по линия на техническа помощ към МЗХ бе изпратена на шестдневно посещение в столицата на Европейския съюз - Брюксел. В групата беше включен и изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" - Лучко Македонски. Целта на посещението на делегацията бе обмяна на опит и осъществяване на контакти със структури на ЕС работещи по подхода ЛИДЕР.

Страници

Subscribe to RSS - ЕС