информационни срещи

Информация за изпълнение на СМР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 Г. ДО 18.05.2012 Г.

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

Срещи с потенциални бенефициенти 2-3 октомври 2012 г.

На 02.10 и 03.10.2012 г. в общини Панагюрище и Лесичово се състояха информационни срещи с потенциални бенефициенти земеделски производители и хора от бизнеса. Присъстващите бяха запознати със Стратегията за местно развитие, мерките и условията за които могат да кандидатстват по Втора покана към МИГ " Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

Страници

Subscribe to RSS - информационни срещи