информация

ПОКАНА

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” кани всички заинтересовани страни, бенефициенти, медии и широката общественост на 12 февруари 2016 г. /петък/ от 10.00 часа, в заседателната зала на Младежки дом в гр. Стрелча, ул.„Божко Иванов” на информационна конференция по проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-190 / 07. 12. 2015 г.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На 13.10.2011г. се подписа тристранен договор между: Министерство на земеделието и храните, със седалище гр. София, бул."Христо Ботев" №55 и Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция, със седалище гр.София, бул."Цар Борис III" № 136 и СНЦ" МИГ- Панагюрище, Стрелча, Лесичово", със седалище гр.Панагюрище, пл."20 Април" /сградата на ГУМ/, ет.З, на основание чл.21, ал. 1 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

Информация за изпълнение на СМР - 2011

На 28.12.2012г. се проведе последното на 2011 г. заседание на УС на МИГ"Панагюрище, Стрелча, Лесичово", на което бяха приети нови членове на Сдружението.

В периода 01.12. - 23.12.2011 г. бе извършено проучване и секторен анализ "Малки и средни предприятия". Проучването е обосновано от необходимостта Стратегията за местно развитие, реализирана от Местната инициативна група "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" да обхване МСП като потенциални бенефициенти и да отговори най -пълно на техните потребности.

Обнародвани промени

Уважаеми бенефициенти,

В Държавен вестник брой 28 от 06.04.2012 год. са обнародвани промени в Наредбите касаещи кандидатстването по:

Страници

Subscribe to RSS - информация