ЛИДЕР

Обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland

На 25 и 26 април в гр. Стрелча се проведе информационна обучителна среща на пилотно изпълнение на добра практика "Termaland " по проект Ruraland на Областна администрация - Пазарджик. На срещата присъстваха - изпълнителният директор на Местна инициативна група "Промовега" -- Испания със част от екипа си, представители на Министерство по земеделие и аквакултури и Асоциация термалисимо Андалусия /Испания/, Областна администрация - Пазарджик, Общинска администрация - Стрелча.

Информация за изпълнение на СМР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И НАПРЕДЪКА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 Г. ДО 18.05.2012 Г.

МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014

Мярка 123

 

Страници

Subscribe to RSS - ЛИДЕР