ЛИДЕР

СРЕЩА В ГР. СТРЕЛЧА

На 29.02.2016г. се проведе срещата в община Стрелча. Присъстваха представители на публичния сектор - община, читалища, музей. Водеща на срещата бе Мария Нейчева, която запозна участниците в срещата с възможностите през новият програмен н период.

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В С. ЛЕСИЧОВО

В Заседателната зала на Общински съвет - Лесичово се проведе поредна информационна среща. На 22 февруари 2016г., Мария Нейчева запозна представители на публичния сектор с възможностите на ПРСР 2014-2020 и подхода ВОМР. Обсъдени бяха възможните мерки за включване в стратегията за местно развитие.

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В СТРЕЛЧА

На 12.02.2015 г. от 10.00 часа в гр. Стрелча се проведе информационна конференция с бенефициенти, медии и широката общественост.  Участие в събитието взеха над 60 човека представители на публичния, стопанския и нестопански сектор от територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". 

Подхода ЛИДЕР по БНТ

Българската национална телевизия, чрез предаването "Бразди" излъчи подробен материал за равносметката от предишния програмен период и по конкретно за подхода "ЛИДЕР".

В тази връзка част от предаването бе заснето на територията на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", където бяха представери проекти финансирани по подхода ЛИДЕР от Стратегията за местно на развитие на нашата инициативна група.

ПРОЕКТ ОТ МЯРКА 19.1, ПО АДБФП РД 50-40/ 14.03.2023 г.

 

На 14.03.20230 г. бе подписан

Административен договор № РД 50-40/ 14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти по подготвителни дейности

Страници

Subscribe to RSS - ЛИДЕР