ЛИДЕР

За нас

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - ЛУЧКО ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ - GSM - 0882 270 816

Ангелина Шентова - Счетоводител - GSM: 0882 270 819

Нонка Костова - Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 815

Мария Нейчева- Експерт "Прилагане на Стратегия" - GSM: 0882 270 814

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 2015

На 28.12.2016 г. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"

се проведе първата информационна среща по проект 19-19-1-01-14, съгласно Договор №РД 50-190 / 07.12.2015 г.  

Участниците бяха информирани за предстоящите събития по изпълнение на проекта.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 2015

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща по проект финансиран

по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности”

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”

Страници

Subscribe to RSS - ЛИДЕР