МИГ

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

Как да стартираш бизнес в селските райони? Наръчник по дигитално предприемачество беше създаден в рамките на проект Stay rural and succesful in digital era

Как да стартираш бизнес? Как да финансираш бизнеса си? Какви са основните стъпки за стартиране на онлайн търговия? Как да си направиш сайт? Как да регистрираш фирма в България - какви са стъпките, таксите, данъците?

Платформа за стартиране на бизнес в селските райони беше разработена по проект Stay rural and succesful in digital era

 

В рамките на проект “STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR”, финансиран по програма Еразъм+, беше разработена платформа за онлайн обучение, предназначена за самообучение, съдържаща 5 онлайн курса:

- Модул 1 - Мрежата на вашите услуги: Въведение в уеб дизайна, как да създадете проста уеб страница, използване на социални медии за популяризиране на бизнеса

ЕКИПЪТ ПО ПРОЕКТ STAY RURAL AND SUCCESFUL IN DIGITAL ERA СЕ СРЕЩНА С УЧЕНИЦИ ОТ САДОВО И ПЪРВОМАЙ

 

За да достигнем до колкото се може повече млади хора, на 18.01.2024, заедно с колегите от Institute for Technology Transfer and Innovations/Институт за технологичен трансфер и иновации, Пловдив, направихме две информационни събития пред ученици от 11 и 12 клас от Професионална стопанска гимназия гр. Садово и Средно училище "Асен Златаров" - гр. Първомай.

Проведе се второто информационно събитие по проект „STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR“ в град Стрелча

На 15.12.2023 година в град Стрелча, се проведе второто информационно събитие по проект “STAY RURAL AND SUCCESSFUL IN DIGITAL ERA – DIGIRUR”.

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" проведе информационно събитие по проект "Stay rural and successful in the digital era"

На 28.11.2023, МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" организира първото си от поредица събития

за популяризиране на платформата https://elearning.digirur.eu/ , както и всички проектни резултати,

разработени по проект Stay rural and successful in the digital era, финансиран по програма Еразъм+.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“,

на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 27 ал. 1 от Устава на Сдружението,

свиква Общо събрание на сдружението

на 27.07.2023 г. /четвъртък/ от 11.00 ч. в гр. Панагюрище,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА СВОМР

Дата на откриване: 18.07.2023

Дата на приключване: 25.07.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“

 

Страници

Subscribe to RSS - МИГ