МИГ Панагюрище Стрелча Лесичово

МИГ - Панагюрище, Стрелча, Лесичово 2006-2011

На 22.01.2007 г. бяха подписани договори между трите общини, бенефициентите и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество за изпълнение на пилотни проекти в трите общини, финансирани по проект „Форум на общността за прилагане на подхода Лидер”.

На територията на МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово кандидатстваха и бяха одобрени пет публични  проекти с участието на трите общини.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 2014

Допустими дейности и мерки

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО

Сдружение Местна инициативна група - Панагюрище, Стрелча, Лесичово е създадено на учредително събрание, проведено на 19 юли 2006 г. в гр. Панагюрище. Сдружението е изградено на следните принципи: Равнопоставеност между представителите на публичните институции и частния бизнес; Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението; Равнопоставеност между представителите на земеделския и не земеделския бизнес; равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.

Страници

Subscribe to RSS - МИГ Панагюрище Стрелча Лесичово