обучение

Обучение за начинаещи пчелари

beeНа вниманието на всички начинаещи, а и не само пчелари от Пловдив и региона. Общинско Пчеларско Сдружение “Акация”-1899″ – Пловдив, организира обучение за начинаещи пчелари със следната учебна програма:

  • История на пчеларството в България и по света. Индивиди в пчелното семейство. Развитие на пчелното семейство. Кошери: неразборни и разборни. Условия за пчеларстване.
  • Биология на пчелното семейство.
  • Разборни кошери:Дадан - Блат и Лангстрот Рут. Рамки.
  • Кошер на Георги Гърдев – 1300 г. България. Заселване на рой. Прехвърляне на семейство от Дадан - Блат. Развитие.

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Подмярка 1.1. Професионално обучение и придобиване на умения

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г.

Описание на мярката 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020 г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)

То се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни характеристики.

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регламент 1305 основната цел на ВОМР е стимулиране на местното развитие в селските райони. 

Приоритети на ВОМР за програмен период 2014-2020 г.: 

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

На 31 юли и 01 август 2014 г. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обучение за бенефициенти от частния сектор на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР” във връзка с необходимостта от получаване на базови умения по изпълнение и отчитане на проектите на бенефициентите след сключване на договори за подпомагане.

Обучение за бенефициенти

На 11 и 12 юли 2013г. МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” организира обучение за бенефициенти от частния сектор на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по СМР” във връзка с необходимостта от получаване на базови умения по изпълнение и отчитане на проектите на бенефициентите след сключване на договори за подпомагане.

Обучение на 24 и 25 октомври 2012 г.

Обучение в Спа - хотел Родопски дом

На 24 и 25 октомври 2012 г. в Спа хотел "Родопски дом" гр.Чепеларе се проведе двудневно обучение на тема "Изпълнение и отчитане на проекти за бенефициенти на СМР". В него взеха участие настоящи и потенциални бенефициенти от бизнеса и земеделски производители. Обучителите от "ИГА проект"ООД гр.

Страници

Subscribe to RSS - обучение