Пазарни консултации

Пазарно проучване за Доставка на офис техника и офис оборудване за нуждите на МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово

На основание чл.44 ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с подготовка за възлагане на Обществена поръчка, с предмет: „Доставка на офис техника и офис оборудване, необходими за дейността на МИГ Панагюрище , Стрелча, Лесичово” се провежда пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на поръчката.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

На основание чл.44 ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с подготовка за възлагане на Обществена поръчка, с предмет: „Доставка на офис техника и офис оборудване, необходими за дейността на МИГ Панагюрище , Стрелча, Лесичово” се провежда пазарно проучване за определяне на прогнозната стойност на поръчката.

Моля, при проявен от Вас интерес да изпратите оферти (сканирани), на e-mail: lagpsl@abv.bg, в срок до 17.00 часа на 22.07.2022 г.

Страници

Subscribe to RSS - Пазарни консултации