пчелари

Обучение за начинаещи пчелари

beeНа вниманието на всички начинаещи, а и не само пчелари от Пловдив и региона. Общинско Пчеларско Сдружение “Акация”-1899″ – Пловдив, организира обучение за начинаещи пчелари със следната учебна програма:

  • История на пчеларството в България и по света. Индивиди в пчелното семейство. Развитие на пчелното семейство. Кошери: неразборни и разборни. Условия за пчеларстване.
  • Биология на пчелното семейство.
  • Разборни кошери:Дадан - Блат и Лангстрот Рут. Рамки.
  • Кошер на Георги Гърдев – 1300 г. България. Заселване на рой. Прехвърляне на семейство от Дадан - Блат. Развитие.

Финансово подпомагане за пчеларите

пчеларствоСписъците с одобрените кандидати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. са публикувани на интернет страница на Държавен фонд „Земеделие”. Стопаните могат да проверят дали ще получат финансово подпомагане, като направят справка с информацията, поместена ТУК. Класирането е направено според критериите за оценка, определени в Наредбата по пчеларската програма, а именно квалификация, минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др.

За Кампания 2015 г. по мерки Б, В и Г от пчеларската програма са подадени общо 2085 заявления. 

Пчеларите могат да кандидатстват по мерки 4.1, 6.1 или 6.3

пчеларствоПриоритетна политика за Министерството на земеделието и храните е биологичното земеделие. От новия програмен период се въвежда за първи път отделна мярка за биологичното земеделие. По нея, биологично насочените пчелари ще могат да получат подпомагане за пчелно семейство в размер от 25 евро до 35 евро на година, когато са в период на преход.

От тази година след нотифицикация в ЕК ще започне да се прилага „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”. За унищожените от бедствия кошери биологичните производители на мед от тази година ще се компенсират. Големите пчелари, които имат по над 150 и над 126 кошера могат да кандидатстват за финансова помощ в края на март по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За младите в бранша, които притежават 126 кошера, могат да се възползват от мярка 6.1, която стартира в края на месец май.

Страници

Subscribe to RSS - пчелари