пчеларство

Финансово подпомагане за пчеларите

пчеларствоСписъците с одобрените кандидати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. са публикувани на интернет страница на Държавен фонд „Земеделие”. Стопаните могат да проверят дали ще получат финансово подпомагане, като направят справка с информацията, поместена ТУК. Класирането е направено според критериите за оценка, определени в Наредбата по пчеларската програма, а именно квалификация, минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др.

За Кампания 2015 г. по мерки Б, В и Г от пчеларската програма са подадени общо 2085 заявления. 

АГРА 2015 в Пловдив

АГРА 2015Изложението АГРА 2015 ще се проведе от 4 до 8 март в Международния панаир в град Пловдив. В него ще участват фирми от над 25 страни. 

Модулна минимандра и тревомат, които помагат на фермерите да затворят цикъла на производство от храненето на животните до готовия продукт, ще бъдат показани на Международната селскостопанска изложба „Агра 2015“. Бутиковата минимандра е авторска разработка на пловдивската фирма „Блиц“ и вече има златен медал за иновация от „Агра“. На предстоящото изложение ще бъде показана по нов начин – на място ще произвежда сирене. Малкото предприятие включва модули за преработка на мляко, за пречистване на вода, за контрол и за опаковане. Минимандрата се монтира както в помещение, така и във фургон, за да бъде мобилна. Работи на газ пропан-бутан в стандартни бутилки за бита. „Оборудването затваря цикъла на производство и фермерът не е зависим от спад в изкупните цени на млякото, тъй като може сам да прави и предлага сирене и кашкавал. Намаляват се разходите, а европейски програми финансират такива проекти“, обясни Христо Иванов от „Блиц“.

Пчеларите могат да кандидатстват по мерки 4.1, 6.1 или 6.3

пчеларствоПриоритетна политика за Министерството на земеделието и храните е биологичното земеделие. От новия програмен период се въвежда за първи път отделна мярка за биологичното земеделие. По нея, биологично насочените пчелари ще могат да получат подпомагане за пчелно семейство в размер от 25 евро до 35 евро на година, когато са в период на преход.

От тази година след нотифицикация в ЕК ще започне да се прилага „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”. За унищожените от бедствия кошери биологичните производители на мед от тази година ще се компенсират. Големите пчелари, които имат по над 150 и над 126 кошера могат да кандидатстват за финансова помощ в края на март по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). За младите в бранша, които притежават 126 кошера, могат да се възползват от мярка 6.1, която стартира в края на месец май.

Страници

Subscribe to RSS - пчеларство