ресурси

Обучение на 24 и 25 октомври 2012 г.

Обучение в Спа - хотел Родопски дом

На 24 и 25 октомври 2012 г. в Спа хотел "Родопски дом" гр.Чепеларе се проведе двудневно обучение на тема "Изпълнение и отчитане на проекти за бенефициенти на СМР". В него взеха участие настоящи и потенциални бенефициенти от бизнеса и земеделски производители. Обучителите от "ИГА проект"ООД гр.

Двудневно обучение 15-16 ноември 2012 г.

Обучение в хотел Средна гора гр. Стрелча

На 15 и 16 ноември 2012г. в хотел "Средна гора" гр.Стрелча се проведе двудневно обучение на тема "Разработване на проекти за потенциални бенефициенти по Стратегия за местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", организирано от "ИГА проект" ООД гр. Пазарджик. В обучението се включиха 16 потенциални бенефициенти, предимно представители на бизнеса и земеделски производители от територията на Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово.

Страници

Subscribe to RSS - ресурси