селски райони

МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО" РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"

Младежки обмен

Проект „Европейски младежки форум на селските райони“ Бенефициент МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ Финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Мобилност за граждани“, сектор „Младеж“ Основна дейност: Младежки обмен Място на реализиране: град Стрелча Период на реализация: 02 - 08.07.2017 Участващи страни: България, Италия, Испания, Хърватия, Латвия и Румъния Общ брой участници: 30 младежи до 30 години Основна цел на проекта: "Устойчиво развитие на селските райони чрез активизиране на младите хор

СЛЕДВАЩА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

П О К А Н А

за участие в еднодневна работна среща за консултиране подготовката на стратегията със заинтересованите страни по проект финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

МИГ генерират пари от ЕС и са шанс за селските райони

Интервю с изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" публикувано в  Агенция БГНЕС - http://video.bgnes.com/view/57705

Абревиатурата МИГ не е само прочутите съветски и руски военни самолети. МИГ е също и местна инициативна група. Това е една структура в ЕС, която е много популярна в другите страни членки, но не и у нас. А тя работи, включително и у нас. За нея пред БГНЕС разказва Лучко Македонски, който оглавява една такава група, обхващаща общините Панагюрище-Стрелча-Лесичово. Местните инициативни групи са структура, която е изключително непозната у нас. А те са много важни и вършат много важна работа. По принцип те са създадени по-така наречения подход Лидер, който Еврокомисията започва да прилага през 1990-та година, като една пилотна инициатива. Да обясня с няколко думи какво представлява МИГ. По принцип дава се възможност на една местна общност, която живее на определена територия да види кои са й проблемите и й се дават средства да реши тези проблеми - било в инфраструктурата, било в земеделието. Но по принцип става въпрос за селските райони в Европа. 

Европейската комисия одобри още 18 програми за развитие на селските райони

Общото финансиране по 18-те одобрени програми за развитие на селата е в размер на 14,3 милиарда евро от бюджета Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и ще привлекат допълнително финансиране от национални, регионални и частни източници.   Одобрени са националните програми на Литва, Латвия, Естония, Нидерландия, Словакия и Словения, Испания, както и регионални програми на Германия, Франция, Португалия, Великобритания,    Заедно с одобрените още през декември 2014 г. 

Трета национална среща на земеделските производители в България - презентации

земеделиеПрезентациите на лекторите от Третата национална среща на земеделските производители в България, която бе проведена на 4-6 февруари 2015 г. в хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци.

“Директно подпомагане за растениевъдството и животновъдството”

Презентация на Снежана Благоева, директор Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“

“Екологично насочени площи и зелени плащания”

Презентация на Снежана Благоева, директор Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“

“Новости в Системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве, допустимост”

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съдържа следните мерки:

ПРСР 2014-2020

Страници

Subscribe to RSS - селски райони