СМР

ПРОТОКОЛИ НА УС И ОС

ПРОТОКОЛИ НА УС И ОС

ПРОТОКОЛИ НА УС И ОС - 2016

 

СНИМКИ ОБЩО СЪБРАНИЕ - МАЙ 2016

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА МИГ "ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО"

УТВЪРЖДАВАМ:/П/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИГ

Лучко Македонски

П Р А В И Л Н И К

ЗА

Страници

Subscribe to RSS - СМР