СМР

Покана 6 прием

ПОКАНА

 

МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” обявава шести прием на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г.

 

  1. Мерки от Стратегията за местно развитие одобрени за финансиране:

 

Мярка

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ - ПЕТА ПОКАНА

На 31.03.2014г. успешно приключи Петият прием на проекти за МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово". Получени бяха 10 проектни предложения. Всички проекти преминаха през проверка за административно съответствие и допустимост и бяха подготвени за техническа оценка от Комисия за избор на проекти. След полученото одобрение от КИП проектите бяха входирани в Областната дирекция на ДФ "Земеделие" в гр. Пазарджик.

 

НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" отваря нов прием на проекти през м. март.

 

ПОКАНА

Страници

Subscribe to RSS - СМР