субсидия

Подмярка 6.3. Начална помощ за стартиране на стопанска дейност за развитие на малки стопанства

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша.

Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане.

Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Субсидии за фермерите

Държавен фонд „Земеделие” започна изплащането на 949 млн. лева на 94 000 кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). За 2014 година общият бюджет за подпомагане по Схемата е в размер на 1 051 млн. лв. Финансовият пакет, следваше да се разпредели на декларираните за подпомагане от земеделските стопани площи, които са 3 845 735.44 ха. Заявените за подпомагане през 2014 година площи са повече, в сравнение с първоначално посочената от страната ни селскостопанска площ от 3 492 383 ха, посочени в Решение С(2007)2241 от 31 май 2007 г. на Европейската комисия. 

ДОКЛАД НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ - ЧАСТНИ МЕРКИ

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ - ЧЕТВЪРТА ПОКАНА

Страници

Subscribe to RSS - субсидия